VI / ENG
  • Ngày xuất bản 3 Tháng Tám, 2020
  • Danh mục INTERIOR
  • Tác giả Kooperman
  • Share one

KOSMO TTHANH APARTMENT

• Project : KOSMO TTHANH APARTMENT

• Location: 101 Xuan La – Tay Ho – Hanoi

• Area: 120 m2

• Design l Build: KOOPERCHITECT

• Photo : Nguyen Thai Thach

• Year: 2020

 

 

 

 

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!